maanantai 20. huhtikuuta 2009

Saastuttavaa energiaa puhtaasti

Edellisessä merkinnässäni kritisoin tuulivoiman lisärakentamista koskevia suunnitelmia Suomessa, koska mielestäni maamme tuuliolosuhteet eivät ole maantieteellisen sijaintimme takia riittävän hyvät takaamaan tuulivoimaloille riittävän suurta käyttöastetta, jotta niiden rakentaminen kannattaisi. Energia-asioilla jatkaakseni aion esitellä muutamia muita näkökulmia suomalaiseen energiantuotantoon.


Näitä asioita pohtiessani lähden usein liikkeelle aksioomasta, ettei ole olemassa yksiselitteisen hyvää ja kaikenkattavaa tapaa tuottaa energiaa, ainakaan suuremmassa mittakaavassa: yksinkertaistaen, huonoista vaihtoehdoista on valittava vähiten huono. Olen antanut tälle aksiooman arvon siksi, etten ole keksinyt vielä parempaa lähtökohtaa ajattelulleni.


Aksioomani ei koske pelkästään nyky-yhteiskuntaa nykyaikaisine ongelmineen. Esimerkiksi jotkut Amerikan alkuperäisasukkaat eli intiaanit käyttivät energiantuotannossaan kuivatettua biisonin lantaa, koska preerialla ei ollut juurikaan puita. Lienee sanomattakin selvää, että polttoaineen valmistus oli paskahommaa sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta intiaanit valitsivat kahdesta huonosta vaihtoehdosta vähemmän huonon: oli pienempi paha lapioida paskaa, kuin kantaa puita kilometrikaupalla lähimmästä metsäntapaisesta.


Paskahommista ja aksioomista itse asiaan.


Suomen kiistellyin energiantuotantomuoto heti ydinvoiman jälkeen on turve; pahin kiistely tosin käydään internetin foorumeiden sijasta Brysselin kabineteissa, sillä Euroopan unionissa turve katsotaan fossiiliseksi polttoaineeksi – asiaa ei varmastikaan paranna se, että turve sisältää painoyksikköä kohden enemmän hiiltä kuin kivihiili, eli tuottaa siten suuremmat hiilidioksidipäästöt. Suomi sen sijaan ajaa turpeelle hitaasti uusiutuvan biopolttoaineen luokitusta yhdessä Ruotsin kanssa.


Kiista luokituksesta johtuu turpeen pitkähköstä uusiutumissyklistä, joka on noin 3000 vuotta. ”Aidosti uusiutuviin” energiamuotoihin eli pääasiassa biomassaan verrattuna tämä on 100-kertainen (puun uusiutumissykli on 30–40 vuotta, tiettyjen heinäkasvien vieläkin lyhyempi). Kaikki toki on suhteellista, sillä käytännössä uusiutumattomien kivihiilen ja öljyn uusiutumissyklit lasketaan kymmenissä miljoonissa vuosissa, joka turpeeseen verrattuna on 10 000 – 20 000 – kertainen. Vertailua helpottamaan esitän, että 40 vuotta on noin puolet ihmisen elinkaaresta ja 3000 vuotta abauttiarallaa 100 ihmissukupolvea, mutta kymmenen miljoonaa (10 000 000) vuotta on noin kaksi kertaa aika, jona ihminen kehittyi apinasta homo sapiensiksi.


Vain kolme Euroopan maata hyödyntää järjestelmällisesti turvetta energiantuotannossaan: Suomi, Ruotsi ja Viro. Tämän vuoksi lienee syytä olettaa, ettei ”ydin-EU:n” eli Brysselin poliitikoilla ole kovinkaan paljoa käytännön tuntumaa turvevoiman käyttöön energiantuotannossa. Paperilla turve näyttää olevan suoraan fossiilisten polttoaineiden kauhugalleriasta: suuret hiilipäästöt poltettua painoyksikköä kohden, jalostus kuluttaa energiaa ja aiheuttaa ympäristöhaittoja – muistakaa, että tekojärvien rakentaminen ja tuulivoimaloiden betonijalustojen upottaminen meren pohjaan ei tällaista tietenkään tee. Eikä biomassan jalostus tarvitse lainkaan energiaa.


Kuten oheinen taulukko esittää, turpeen käyttö energiantuotannossa kasvoi voimakkaasti 1970- ja 80-luvuilla. Oma tulkintani asiaan on: voimakkaan kaupungistumisen vuoksi kasvavat kaupungit tarvitsivat yhä enemmän kaukolämpöä ja sähköä, ja sen aikaisen energiatuntemuksen nojalla käytössä oli tasan kolme ”varmaa” vaihtoehtoa: öljy, kivihiili ja turve (katso taulukosta myös öljyn ja kivihiilen kulutuksen kehitys). Tuolloin ei ollut vielä tuulivoimaloita, puhumattakaan niiden valmistuksessa käytettävistä komposiittimateriaaleista. Puolijohdetekniikkakin oli alle 20 vuotta vanhaa, eli aurinkopaneeleista oli melko lailla turhaa puhua.


Tuon ajan Suomessa etenkin sisämaassa sijaitsevien voimaloiden polttoaineeksi valittiin siis turve, ja yksi tärkeimmistä perusteista oli epäilemättä kotimaisuus: maamme pystyi jo tuolloin tuottamaan turvetta vähintään kriisiajan tarpeeseen, mikä (energiaomavaraisuus) oli Kylmän sodan vuosina varmasti kovinkin tärkeä peruste. Toisin sanoen, fossiilisten polttoaineiden saatavuus oli paljolti tuonnin varassa – kivihiiltä piti tuoda Keski-Euroopasta tai Neuvostoliitosta, ja öljyä joko Neuvostoliitosta tai (yllätys) muualta Euroopasta. Tuolloin hyvinkin mahdollisen poikkeustilan tullen kumpaisenkin tuonti olisi varmasti katkennut kuin seinään.


Viime kesänä turpeenpolton vastustajat käyttivät hyvin suosittuna argumenttinaan huonoa kesää, jonka seurauksena turvetta jouduttiin tuomaan Virosta energiantarpeen kattamiseksi. Asian toinen puoli totta kai voisi olla esimerkiksi sellainen, että huonon ”turvesadon” sattuessa voimme sentään tuoda polttoainetta Virosta, jonka maaraja sijaitsee noin 90 kilometriä Suomen etelärajasta. Kysymys siis kuuluu: voidaanko mitään muuta polttoainetta tuoda yhtä läheltä hätätilanteen sattuessa?


1970-luvusta ja kaupungistumisaallosta olemme tulleetkin kauas, ja nyt turpeen polttoa ollaan torpedoimassa huiman päästökertoimen ja Kioton sopimuksen keinoin. Tässä vaiheessa olisi kuitenkin syytä muistaa, että vielä nykyäänkin turvesoistamme hyödynnetään turvetuotannossa alle 1 %. Suhteellisen vähäisen hyödyntämisen vuoksi turvetta syntyy enemmän kuin sitä nostetaan, eli siten myös hiiltä sitoutuu maahan enemmän kuin mitä polttamalla ilmakehään vapautetaan. Kansallisesti tarkasteltuna turpeen energiakäytön nettovaikutus ilmakehän hiilidioksiditaseeseen on negatiivinen. Monet turvevoimaa vastustavat biomassan puolestapuhujat korostavat, että puun polton nettovaikutus ilmakehän hiilidioksiditaseeseen on neutraali, sillä puu sitoo vastaavan määrän hiiltä takaisin kasvaessaan – miksi turve ei sitten tekisi samaa, tosin hidastettuna?


Näiden ja aksioomani nojalla uskallan todeta, että turpeen poltto energiakäytössä on verrattain pieni paha esimerkiksi Keski-Euroopasta tapahtuvaan kivihiilen tuontiin nähden. Sisämaassa turpeen etu liittyy logistiikkaan, sillä normaalioloissa polttoaine kuljetetaan voimalaitoksiin suhteellisen lyhyiden matkojen päästä (vrt. esim. kivihiili, joka tuodaan Suomeen etelärannikon satamien kautta). Juice Leskinen lausui vuonna 1981 kappaleessaan Kansanedustajien joulu, että ”boolissa on turvetta ja ruista” – kohta siinä ei ole enää kumpaakaan, kiitos EU:n ja Brysselin byrokraattien…


Lopuksi totean, että Keski- ja Etelä-Eurooppaan verrattuna meillä täällä Suomessa on yksi valttikortti hihassa, vaikka polttaisimme voimalaitoksissamme liito-oravan raatoja tai lyijyllä käsiteltyjä hylkeenpoikasia: niin kutsuttu hyötysähkö. Noin kahdeksana kuukautena vuodesta voimme ottaa polttoaineestamme irti yli 90 % energiataseen tuottamalla ensin sähköä ja ohjaamalla syntyvän ”hukkalämmön” kaukolämpöverkkoomme. Tätä energiantuotantotapaa ei Keski-Euroopassa juurikaan tunneta, vaan sikäläiset lämpövoimalat syytävät lähes kaiken ylijäämälämpönsä suoraan lähimpään vesistöön.

2 kommenttia:

 1. "Noin kahdeksana kuukautena vuodesta voimme ottaa polttoaineestamme irti yli 90 % energiataseen tuottamalla ensin sähköä ja ohjaamalla syntyvän ”hukkalämmön” kaukolämpöverkkoomme. Tätä energiantuotantotapaa ei Keski-Euroopassa juurikaan tunneta, vaan sikäläiset lämpövoimalat syytävät lähes kaiken ylijäämälämpönsä suoraan lähimpään vesistöön."

  Siis mitä vittua?! Oikeesti?! Mitä vitun imbesillejä siellä Keski-Euroopassa on ollut suunnittelemassa energiantuotantojärjestelmiä?

  VastaaPoista
 2. No siis, Keski-Euroopassa asuntojen lämmitystarve on paljon pienempi kuin täällä pohjoisessa, joten kaukolämpöverkkojen käyttöaste olisi pienehkö. Koska tarvetta kaukolämmölle ei juurikaan ole, lämpövoimalaitosten ylijäämälämpö ohjataan vesistöihin.

  Kyseisellä alueella on tietääkseni useita pienempiä asutuskeskuksia, joissa talojen lämmitys hoidetaan tarvittaessa kakluuneilla eli näin täkäläisittäin pönttöuuneilla; enpä haluaisi olla ulkoilemassa tyynenä pakkaspäivänä, kun parinsadan talon uunit syytävät ilmaan savua piippujen täydeltä.

  Suomessa onneksi tätä ongelmaa ei ole, vaikka ilmasto on paljon kylmempi kuin etelässä.

  VastaaPoista